Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

angles

Departament d'Anglès - horaris i professorat NO actualitzats per al curs 21/22

 

Etiquetes: Anglès

Horaris Anglès

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
A1
Grup A
10.00 - 12.00
RAFAEL CREGO
Aula: 12
CEPA Sant Antoni
A1
Grup A
10.00 - 12.00
RAFAEL CREGO
Aula: 12
CEPA Sant Antoni
A1
Grup B
17.00 - 19.00
RAFAEL CREGO
Aula: 17
Blanca Dona
A1
Grup B
17.00 - 19.00
RAFAEL CREGO
Aula:17
Blanca Dona
A1
Grup C
19.00 - 21.00
ALICIA ORTEGA
Aula: 17
Blanca Dona
A1
Grup C
19.00 - 21.00
ALICIA ORTEGA
Aula: 17
Blanca Dona

Dilluns

 • A1 - Grup B
  17.00 - 19.00
  RAFAEL CREGO | Aula: 17 | Blanca Dona

Dimarts

 • A1 - Grup A
  10.00 - 12.00
  RAFAEL CREGO | Aula: 12
  CEPA Sant Antoni
 • A1 - Grup C
  19.00 - 21.00
  ALICIA ORTEGA | Aula: 17 | Blanca Dona

Dimecres

 • A1 - Grup B
  17.00 - 19.00
  RAFAEL CREGO
  Aula:17
  Blanca Dona

Dijous

 • A1 - Grup A
  10.00 - 12.00
  RAFAEL CREGO | Aula: 12
  CEPA Sant Antoni
 • A1 - Grup C
  19.00 - 21.00
  ALICIA ORTEGA | Aula: 17 | Blanca Dona
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
A2
Grup A
10.00 - 12.00
NOELIA SEGURA
Aula: 13
CEPA Sant Antoni
A2
Grup A
10.00 - 12.00
NOELIA SEGURA
Aula: 13
CEPA Sant Antoni
A2
Grup C
17.00 - 19.00
COLOMA PASCUAL
Aula: 19
Blanca Dona
A2
Grup C
17.00 - 19.00
COLOMA PASCUAL
Aula: 19
Blanca Dona
A2
Grup B
19.00 - 21.00
COLOMA PASCUALbr> Aula: 19
Blanca Dona
A2
Grup B
19.00 - 21.00
COLOMA PASCUAL
Aula: 19
Blanca Dona

Dilluns

 • A2 - Grup A
  10.00 - 12.00
  NOELIA SEGURA | Aula: 13
  CEPA Sant Antoni
 • A2 - Grup B
  19.00 - 21.00
  COLOMA PASCUALbr> Aula: 19
  Blanca Dona

Dimarts

 • A2 - Grup C
  17.00 - 19.00
  COLOMA PASCUAL | Aula: 19
  Blanca Dona

Dimecres

 • A2 - Grup A
  10.00 - 12.00
  NOELIA SEGURA | Aula: 13
  CEPA Sant Antoni
 • A2 - Grup B
  19.00 - 21.00
  COLOMA PASCUAL | Aula: 19
  Blanca Dona

Dijous

 • A2 - Grup C
  17.00 - 19.00
  COLOMA PASCUAL | Aula: 19
  Blanca Dona
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
B1
Grup A
12.00 - 14.00
RAFAEL CREGO
Aula: 12
CEPA Sant Antoni
B1
Grup A
12.00 - 14.00
RAFAEL CREGO
Aula: 12
CEPA Sant Antoni
B1
Grup C
17.00 - 19.00
ELENA VÁZQUEZ
Aula: 3
Blanca Dona
B1
Grup C
17.00 - 19.00
ELENA VÁZQUEZ
Aula: 3
Blanca Dona
B1
Grup B
19.00 - 21.00
RAFAEL CREGO
Aula: 17
Blanca Dona
B1
Grup D
19.00 - 21.00
ELENA VÁZQUEZ
Aula: 3
Blanca Dona
B1
Grup B
19.00 - 21.00
RAFAEL CREGO
Aula:17
Blanca Dona
B1
Grup D
19.00 - 21.00
ELENA VÁZQUEZ
Aula: 3
Blanca Dona

Dilluns

 • B1 - Grup B
  19.00 - 21.00
  RAFAEL CREGO | Aula: 17
  Blanca Dona

Dimarts

 • B1 - Grup A
  12.00 - 14.00
  RAFAEL CREGO | Aula: 12
  CEPA Sant Antoni
 • B1 - Grup C
  17.00 - 19.00
  ELENA VÁZQUEZ | Aula: 3
  Blanca Dona
 • B1 - Grup D
  19.00 - 21.00
  ELENA VÁZQUEZ | Aula: 3
  Blanca Dona

Dimecres

 • B1 - Grup B
  19.00 - 21.00
  RAFAEL CREGO | Aula:17
  Blanca Dona

Dijous

 • B1 - Grup A
  12.00 - 14.00
  RAFAEL CREGO | Aula: 12
  CEPA Sant Antoni
 • B1 - Grup C
  17.00 - 19.00
  ELENA VÁZQUEZ | Aula: 3
  Blanca Dona
 • B1 - Grup D
  19.00 - 21.00
  ELENA VÁZQUEZ | Aula: 3
  Blanca Dona
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
B2.1
Grup A
10.00 - 12.00
NOELIA SEGURA
Aula: 13
CEPA Sant Antoni
B2.1
Grup A
10.00 - 12.00
NOELIA SEGURA
Aula: 13
CEPA Sant Antoni
B2.1
Grup B
17.00 - 19.00
MARÍA HIDALGO
Aula: 9
Blanca Dona
B2.1
Grup D
17.00 - 19.00
MÓNICA PALACIOS
Aula: 13
Blanca Dona
B2.1
Grup B
17.00 - 19.00
MARÍA HIDALGO
Aula: 9
Blanca Dona
B2.1
Grup D
17.00 - 19.00
MÓNICA PALACIOS
Aula: 13
Blanca Dona
B2.1
Grup C
19.00 - 21.00
MARÍA HIDALGO
Aula: 9
Blanca Dona
B2.1
Grup E
semipresencial
19.00 - 21.00
MÓNICA PALACIOS
Aula: 13
Blanca Dona
B2.1
Grup C
19.00 - 21.00
MARÍA HIDALGO
Aula: 9
Blanca Dona

Dilluns

 • B2.1 - Grup B
  17.00 - 19.00
  MARÍA HIDALGO | Aula: 9
  Blanca Dona
 • B2.1 - Grup C
  19.00 - 21.00
  MARÍA HIDALGO | Aula: 9
  Blanca Dona

Dimarts

 • B2.1 - Grup A
  10.00 - 12.00
  NOELIA SEGURA | Aula: 13
  CEPA Sant Antoni
 • B2.1 - Grup D
  17.00 - 19.00
  MÓNICA PALACIOS | Aula: 13
  Blanca Dona
 • B2.1 - Grup E
  semipresencial
  19.00 - 21.00
  MÓNICA PALACIOS | Aula: 13
  Blanca Dona

Dimecres

 • B2.1 - Grup B
  17.00 - 19.00
  MARÍA HIDALGO | Aula: 9
  Blanca Dona
 • B2.1 - Grup C
  19.00 - 21.00
  MARÍA HIDALGO | Aula: 9
  Blanca Dona

Dijous

 • B2.1 - Grup A
  10.00 - 12.00
  NOELIA SEGURA | Aula: 13
  CEPA Sant Antoni
 • B2.1 - Grup D
  17.00 - 19.00
  MÓNICA PALACIOS | Aula: 13
  Blanca Dona
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
B2.2
Grup A
10.00 - 12.00
MARTA NOGUEIRA
Aula: 14
CEPA Sant Antoni
B2.2
Grup B
10.00 - 12.00
MARTA NOGUEIRA
Aula: 14
CEPA Sant Antoni
B2.2
Grup C
17.00 - 19.00
SONIA NAVARRO
Aula: 3
Blanca Dona
B2.2
Grup D
semipresencial
17.00 - 19.00
ROSA SORIANO
Aula: 9
Blanca Dona
B2.2
Grup C
17.00 - 19.00
SONIA NAVARRO
Aula: 3
Blanca Dona

B2.2
Grup B
grup per a professors semipresencial
17.00 - 19.00
ANA PRATS
Aula:13
Blanca Dona
B2.2
Grup F
19.00 - 21.00
ALICIA ORTEGA
Aula: 21
Blanca Dona
B2.2
Grup E
19.00 - 21.00
ROSA SORIANO
Aula: 9
Blanca Dona
B2.2
Grup F
19.00 - 21.00
ALICIA ORTEGA
Aula: 21
Blanca Dona
B2.2
Grup E
19.00 - 21.00
ROSA SORIANO
Aula: 9
Blanca Dona

Dilluns

 • B2.2 - Grup C
  17.00 - 19.00
  SONIA NAVARRO
  Aula: 3
  Blanca Dona
 • B2.2 - Grup F
  19.00 - 21.00
  ALICIA ORTEGA
  Aula: 21
  Blanca Dona

Dimarts

 • B2.2 - Grup A
  10.00 - 12.00
  MARTA NOGUEIRA | Aula: 14
  CEPA Sant Antoni
 • B2.2 - Grup D
  semipresencial
  17.00 - 19.00
  ROSA SORIANO
  Aula: 9
  Blanca Dona
 • B2.2 - Grup E
  19.00 - 21.00
  ROSA SORIANO
  Aula: 9
  Blanca Dona

Dimecres

 • B2.2 - Grup C
  17.00 - 19.00
  SONIA NAVARRO
  Aula: 3
  Blanca Dona
 • B2.2 - Grup B
  grup per a professors semipresencial
  17.00 - 19.00
  ANA PRATS
  Aula:13
  Blanca Dona
 • B2.2 - Grup F
  19.00 - 21.00
  ALICIA ORTEGA
  Aula: 21
  Blanca Dona

Dijous

 • B2.2 - Grup B
  10.00 - 12.00
  MARTA NOGUEIRA | Aula: 14
  CEPA Sant Antoni
 • B2.2 - Grup E
  19.00 - 21.00
  ROSA SORIANO
  Aula: 9
  Blanca Dona
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
C1.1
Grup C
semipresencial
17.00 - 19.00
ALICIA ORTEGA
Aula:17
Blanca Dona
C1.1
Grup B
19.00 - 21.00
MÓNICA PALACIOS
Aula: 13
Blanca Dona
C1.1
Grup B
19.00 - 21.00
MÓNICA PALACIOS
Aula:13
Blanca Dona

Dilluns

 • C1.1 - Grup B
  19.00 - 21.00
  MÓNICA PALACIOS | Aula: 13
  Blanca Dona

Dimecres

 • C1.1 - Grup B
  19.00 - 21.00
  MÓNICA PALACIOS | Aula:13
  Blanca Dona

Dijous

 • C1.1 - Grup C
  semipresencial
  17.00 - 19.00
  ALICIA ORTEGA
  Aula:17
  Blanca Dona
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
C1.2
Grup A
17.00 - 19.00
COLOMA PASCUAL
Aula: 19
Blanca Dona
C1.2
Grup A
17.00 - 19.00
COLOMA PASCUAL
Aula: 19
Blanca Dona

Dilluns

 • C1.2 - Grup A
  17.00 - 19.00
  COLOMA PASCUAL
  Aula: 19
  Blanca Dona

Dimecres

 • C1.2 - Grup A
  17.00 - 19.00
  COLOMA PASCUAL | Aula: 19
  Blanca Dona
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
C2
Grup A
semipresencial
17.00 - 19.00
ANA PRATS
Aula:13
Blanca Dona

Dilluns

 • C2 - Grup A
  semipresencial
  17.00 - 19.00
  ANA PRATS | Aula:13
  Blanca Dona

Professorat

Professors del departament d'anglès

Alicia Ortega

Alicia Ortega
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
DIJOUS: 16.00-17.00
Blanca Dona AULA 17
 
 

Ana Mª Prats

Ana Mª Prats

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
DILLUNS: 16.00-17.00
AULA 13

 

Coloma Pascual

Coloma Pascual

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

DILLUNS: 16.00-17.00
AULA 19

Elena Vázquez

Elena Vázquez
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Cap de departament
eAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
DIMARTS: 16.00-17.00
AULA 3

 

Maria Hidalgo

Maria Hidalgo

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
DILLUNS: 16.00-17.00
AULA 9

Marta Nogueira

Marta Nogueira

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
DIJOUS: 9.00-10.00
CEPA Sant Antoni AULA 14

Mónica Palacios

Mónica Palacios

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

DIMARTS: 16.00-17.00
AULA 13

 

 

Noelia Segura

Noelia Segura

 nAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

DIJOUS: 9:00-10:00
CEPA Sant Antoni
AULA 13

 

 
 
 

 

 

Rafael Crego

Rafael Crego

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

DIMARTS: 9:30-10:00
CEPA Sant Antoni AULA 12
DILLUNS: 16.30-17.00
Blanca Dona AULA 17