Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

alemany formentera

Departament de Català - Formentera - horaris i professorat NO actualitzats per al curs 2021-22

Horaris

 

Professorat

profe català Formentera

@eoi-eivissa.com

DILLUNS: 16.00-17.00h
AULA