Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Programa EOIES 2023-24

Què és el programa EOIES?

El programa EOIES és un projecte de col·laboració entre els instituts de secundària o col·legis concertats i les Escoles Oficials d'Idiomes, i es va implantar per primera vegada durant el curs 2012-2013.

A qui va dirigit?

Hi poden participar els alumnes de 4t curs de l'ESO i els alumnes de 1r i 2n batxillerat. El programa s'inicia al mes d'octubre i finalitza al mes de juny.

Quins centres hi participen aquest curs?

L'EOI d'Eivissa manté col·laboracions amb els centres de secundària que així ho sol·licitin cada curs a la Conselleria d'Educació i Universitat. 

Llistat definitiu de centres admesos al programa EOIES per illa, EOI i grups per idioma 2023-24.

Com es fa la selecció de centres?

Una vegada la Conselleria fa pública al BOIB una resolució amb la convocatòria de participació en el programa, els centres han de presentar un projecte, a partir del qual la pròpia Conselleria fa una selecció en base als criteris establerts a l'esmentarda resolució.

Com funciona?

A l'inici de cada curs escolar l'EOI d'Eivissa i Formentera i els IES corresponents, acorden quins idiomes i cursos són els més adients per a cada centre, depenent del resultat de les proves d'anivellació, les necessitats de l'alumnat i de la disponibilitat de professorat.

Al llarg del curs, els professors de secundària treballen conjuntament amb el professorat de l'EOI per tal de preparar el seu alumnat per a l'examen. D'aquesta manera, si els alumnes aproven l'examen final, poden obtenir una certificació oficial (en els nivells de prova de certificació) o un certificat acadèmic (nivells 1 de cada idioma), previ pagament de la taxa corresponent. En les seves hores habituals de classe de llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i amb els seus respectius professors de l'IES, els alumnes realitzaran una tasca setmanal per tal de conèixer la tipologia d'activitats pròpia del nivell per al qual es preparen.

Matriculació i taxes

Taxa ordinària: 23,25€

El pagament es pot fer efectiu des de la pàgina de l'ATIB: Taxa EOIES

Taxa de família nombrosa general (s'ha d'acreditar amb l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat): 11,63€

El pagament es pot fer efectiu des de la pàgina de l'ATIB: Taxa EOIES -família nombrosa general

Exempció de taxes per a membres de família nombrosa especial, persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere.

Informació sobre les proves, avaluació i certificació

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es durà a terme en juny i l'extraordinària al mes de setembre. En el cas que un alumne no hagi superat totes les parts de l'examen a la convocatòria ordinària, només haurà de presentar-se a les parts no superades a la convocatòria extraordinària en el cas dels nivells 1. Pels nivells de certificació, en el cas que un alumne no arribi al 65% necessari per certificar, es podrà presentar a les parts que consideri per pujar nota, però la nota de setembre serà la que prevaldrà.

Els alumnes són avaluats atenent els criteris d'avaluació i de qualificació de les EOI i realitzen les mateixes proves que els alumnes oficials que assisteixen a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears.

Les proves consten d'activitats de comprensió auditiva, comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral i mediació lingüística. 

Tots els alumnes poden realitzar totes les parts de l'examen. Per superar l'examen dels nivells A1, B2.1 i C1.1 s'haurà d'obtenir almenys un 50% de la puntuació total de cadascuna de les parts de què consta l'examen. En el cas dels nivells de certificació (A2, B1 i B2.2), per tal d'obtenir aquesta certificació, els alumnes hauran d'obtenir almenys un 50% en totes les parts, però una mitjana global del 65%. En cas que la mitjana no arribés al 65% però cada part s'hagués aprovat amb almenys un 50%, l'alumne promocionaria de curs, però no obtindria la certificació.

Les proves d'expressió escrita, expressió oral i mediació lingüística seran corregides i avaluades per un tribunal format per un professor de secundària i un professor de l'EOI.

Les proves de certificació de nivell A2, B1, B2.2 i C1.2 tindran lloc a l'EOI d'Eivissa i i a l'extensió de Formentera en les dates i horaris que indiqui la resolució del BOIB corresponent (veure "Calendari d'exàmens" més avall). Les especificacions (data i lloc) de les proves de nivells A1, B2.1 i C1.1 es donaran a partir del mes d'abril.

Els alumnes que hagin superat la prova obtindran un certificat oficial que acrediti el curs assolit, previa sol·licitud i pagament de les taxes d'aquest certificat.

Calendari d'exàmens 

Totes les proves tindran lloc a l'extensió de Formentera de l'EOI (edifici del IES Marc Ferrer). El professor de cada centre participant comunicarà al seu alumnat l'aula específica per tal d'evitar aglomeracions a l'entrada del recinte.

NIVELL 

       CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA         

     CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA    

ESCRITS   ORALS   ESCRITS  ORALS*   
    IES A2 Anglès       
  IES B1 Anglès      
  IES  B2.2 Anglès        


Permeabilitat de pas d'alumnes dels EOIES als ensenyaments presencials de les EOI

Tots els alumnes que hagin aprovat els nivell corresponent tindran la possibilitat de continuar els curs següent en el programa EOIES o incorporar-se com a alumnes presencials a les diferents EOI de les Illes Balears. En aquest darrer cas es consideren com a nous alumnes, per tant han de fer la sol·licitud de preinscripció en els terminis previstos i podran passar a l'ensenyament presencial si resulten admesos.

CALENDARI INICI PROGRAMA:

12-15 de setembre: Presentació de sol.licituds

22 de setembre: Publicació de llistes provisionals de centres admesos

25 i 26 de setembre: Període de reclamació a les llistes provisionals

29 de setembre: Publicació de  llistes definitives de centres admesos

A partir del 5 d’octubre: Contacte entre EOI-IES per posar en marxa el programa

Del 10 al 20 d’octubre: Prova d'anivellació i lliurament dels resultats

Del 23 d'octubre al 3 de novembre: Proposta de grups

10 de novembre: Publicació llista de grups autoritzats

A partir del 13 de novembre: Planificació del desenvolupament del programa

Del 22 de novembre al 10 de desembre: Matriculació de l’alumnat

Del 13 al 15 de desembre: Darreres vacants

Del 10 al 12 de gener: Confirmació del llistat

Del 12 al 17 de gener: Introducció al GESTIB de l'alumnat matriculat

CALENDARI MATRICULA:

La matrícula per a la realització de les proves s'ha de fer en el període comprès entre els dies 22 de novembre i 10 de desembre de 2023, ambdós inclosos i del 13 al 15 de desembre s'obrirà el darrer període de matrícula 'darreres vacants'. Es podrà lliurar la documentació fins el dia 18 de desembre enviant-la per email al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o presencialment a l'extensió de l'EOI a Formentera (amb seu a l'IES Marc Ferrer) en el següent horari: dilluns di dimecres de 16.00 a 21.00 hores i dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 hores. 

Per qualsevol consulta podeu enviar un whatsapp al número 689 40 68 05

 LINK MATRÍCULA ONLINE  

 ACCEDIR A PROVA DE NIVELL TELEMÀTICA (només anglès)  

  FORMATS & MODELS D'EXÀMENS

   CONSULTAR NORMATIVA DEL PROGRAMA 23-24