Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Renúncia de matrícula

L’alumne oficial, o el seu representant legal, té dret a demanar la renúncia voluntària de la matrícula del curs, per tal de no exhaurir les convocatòries que es preveuen en la normativa vigent. El Decret 34/2019 (article 13) determina que el límit de convocatòries per a superar cada nivell, en el nostre cas, és el següent: 

-A1: dos cursos

-A2: dos cursos

-B1: dos cursos

-B2: català i espanyol, dos cursos; la resta d'idiomes, quatre cursos.

-C1: català, dos cursos; anglès, quatre cursos.

-C2: dos cursos.

Com es tracta d'un pla d'estudis nou, les convocatòries esgotades durant els cursos anteriors a la seva entrada en vigor (curs 2019-2020), no conten. De manera excepcional, a causa de la epidèmia de la Covid-19, la convocatòria del 2019-2020 tampoc es contarà. Es prorròga aquesta mesura també per el curs 2020-2021. 

Només es pot exercir el dret de renúncia en la modalitat presencial i no dóna dret a la devolució de les taxes abonades. L'alumnat lliure no la podrà demanar.

Es pot sol·licitar la renúncia de la matrícula d’un curs global d’un idioma i d’un nivell només una sola vegada.

La renúncia de matrícula s’ha de sol·lcitar emplenant el model disponible i entregant-lo presencialment a secretaria, fins al del 31 de març de l'any acadèmic en curs . La direcció del centre resoldrà les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies.

 

 DESCARREGAR FORMULARI DE RENÚNCIA