Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

L'escola d'idiomes oficial i pública

OH! BENVINGUTS, PASSEU, PASSEU. DE LES TRISTORS, EN FAREM FUM.
QUE CASA MEVA ÉS CASA VOSTRA, SI ÉS QUE HI HA... CASES D'ALGÚ.

JAUME SISA, QUALSEVOL NIT POT SORTIR EL SOL

Video Thumbnail

 L'EOI d'Eivissa i Formentera té la seu central a les dependències de l'IES Sa Blanca Dona (grups de tarda) i, des del curs 2013-14, una ampliació de grups en horari de matí a Sant Antoni de Portmany. A partir del curs 19-20 l'ampliació s'ha traslladat a l'edifici del CEPA Sant Antoni, en el carrer l'Estrella, 17, al centre de Sant Antoni de Portmany. L'EOI és un centre públic depenent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern Balear, que ofereix ensenyaments especialitzats d'idiomes per a adults. La seu central a Eivissa va ser creada pel decret 30/1999 de 26 de març (BOIB núm 44, 08-04-1999), però fins a aleshores ja funcionava com a extensió de la de Palma des de l'octubre de 1994. D'altra banda, també a l'any 1999 es va crear l'extensió a l'illa de Formentera, a les dependències de l'IES Marc Ferrer. Per últim, l'ampliació a Sant Antoni va ser autoritzada segons resolució del conseller d'Educació i Universitat de 20 d'abril del 2017 (BOIB núm 62, 20-05-2017).

Actualment, s'hi ofereixen els idiomes d'alemany, d'anglès, de català, d'espanyol com a llengua estrangera, de francès i d'italià. Els nivells que s'hi imparteixen, en la modalitat oficial -cursos presencials- són el Bàsic (A1 i A2), l'Intermedi (B1 i B2) en tots els idiomes, el nivell Avançat C1 i C2 en anglès i català. Els nivells B2 i C1 consten de dos cursos anuals de 120 hores. Els nivell A1, A2, B1 i C2 consten d'un sol curs anual de 120 hores cadascun. Amb tot, en català i espanyol per a estrangers tots els nivells només consten d'un curs anual de 120 hores.

Si esteu interessats a saber quina és la relació exacta de cursos i horaris, dirigiu-vos a la pestanya "matrícula" del menú principal. 

Les hores lectives dels cursos es distribueixen en dos períodes setmanals de 110 minuts cadascun, de 17 a 18.50 o de 19.10 a 21 hores als grups d'horabaixa i de 10 a 12 o de 12 a 14 als grups de matí, bé els dilluns i dimecres, bé els dimarts i dijous. A més, d'octubre a maig, cada grup haurà de realitzar alguns períodes lectius en divendres en horari habitual, per tal d'arribar al còmput total d'hores de què consta un curs ordinari.

En la modalitat de matrícula lliure, hom pot matricular-se a les proves de certificació i realitzar-les en les dues convocatòries d'un mateix any acadèmic. A més, depenent del curs, normalment tothom s'hi pot matricular en més d'un nivell i/o d'un idioma, sempre i quan els horaris de les proves no coincideixin. 

IES Blanca Dona (Sede central)

CEPA Sant Antoni