Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Matrícula 23/24 - Darreres vacants

 

Calendari de matrícula:

  CONSULTEU AQUÍ EL CALENDARI QUE US CORRESPONGUI SEGONS EL TIPUS D'ALUMNAT  

 

Per a fer la matrícula heu de seguir les quatre passes següents.

 

1. Consulteu l'oferta d'horaris 

  OFERTA I HORARIS

Acreditació del nivell:

  • PROVA DE NIVELL: consulta AQUÍ tota la informació sobre les proves de nivell presencial i telemàtica en el cas d'anglès.
  • Equivalencies i certificacions: consulta AQUÍ si ja tens un títol que et permeti accedir a un nivell determinat.

Alumnat menor d'edat:

MENORS DE 14 A 16 ANYS: per a matricular-se, cal tenir 16 anys complerts a 31 de desembre de l'any en curs. També es poden inscriure els aspirants que, malgrat no tinguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t de l'ESO. Les persones de més de 14 anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d'ESO, es poden matricular a un idioma estranger diferent del cursat a l'educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera. Per això, en el moment de lliurar la documentació de matrícula, caldrà que aportin un certificat expedit per l'IES en què consti la primera llengua estrangera. El requisit d'edat mínim no es considerarà quan es tracti d'alumnat d'altes capacitats intel·lectuals que, seguint mesures de flexibilització, es trobi escolartizat en un curs en el qual l'edat ordinària d'escolarització es correspongui amb les edats mínimes d'accès a les escoles oficials d'idiomes

 

 

2. Matrícula telemàtica - elecció de grup

Llegiu detingudament tot el procediment abans de començar i la Guia de matrícula 

  

NO PREINSCRITS

ASPIRANTS SENSE PREINSCRIPCIÓ

  GUIA DE MATRÍCULA

 ANAR A LA MATRÍCULA

  

 

 3. Fer els pagaments corresponents 

       

                                  Llegiu detingudament la Guia de pagament i exempcions 

 

 

  LINKS DIRECTES A L'ATIB PER EL PAGAMENT DE TAXES: 

Alumnat ordinari

 NOU ALUMNAT:    

- Matrícula en un curs anual

- Serveis generals

- Obertura d'expedient

 

ANTIC ALUMNAT:

- Serveis generals 

 

Membres de família nombrosa i monoparental general

 NOU ALUMNAT:

- Matrícula en un curs anual

- Serveis generals

- Obertura d'expedient

 

ANTIC ALUMNAT:  

- Serveis generals

 

4. Enviar la documentació

Haureu de fer arribar telemàticament a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en el termini establert (FINS EL 16 D'OCTUBRE), la següent documentació:

  • Resguard de full de matrícula
  • Resguards de pagament de les taxes (models 046) o documentació que acrediti la bonificació o exempció del pagament.
  • DNI O NIE (NIE acompanyat de passaport)
  • En el cas d'accedir a un curs superior al nivell A1, certificació reconeguda d'haver superar el nivell anterior (consulta AQUÍ les equivalències i certificacions).
  • En el cas d'accedir per prova de nivell d'anglès online, justificant de la prova.

El lliurament de la documentació serà telemàtic, enviant-la adjunta en un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Rebreu un correu de confirmació quan es comprovi que la documentació és correcta. El procès de matrícula només es considera tancat quan hàgiu enviat tota la documentació en el termini establert i hàgiu rebut la correspondent confirmació. En cas contrari, la matrícula quedarà anul·lada i no es retornaran les taxes.