Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Equivalències

Per accedir a un nivell superior a l'A1 sense fer prova de nivell

Podeu accedir directament a un curs amb certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat:

- ALEMANY, ANGLÈS, ESPANYOL, FRANCÈS, ITALIÀ: feu click aquí per a consultar l'annex 2 de la Resolució del 2 d'abril de 2020 amb les corresponents equivalències

-CATALÀ: feu click a aquest enllaç de la CAIB per a veure les equivalències