Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Mesures Covid-19

Podeu consultar el nostre PLA DE CONTINGÈNCIA aquí (aprovat el dia 13/7/2021)

Darreres novetats en normativa d'educació sobre la COVID-19 AQUÍ

MESURES DE PREVENCIÓ I FUNCIONAMENT PER FER FRONT A LA COVID DURANT EL CURS 2021-2022

RECORDA LES TRES EMAS

 • Metre i mig (distància)
 • Mascareta (excepte per menjar i beure)
 • Mans

DOCUMENTACIÓ per signar

 • El primer dia de classe es lliurarà:
 • Consentiment informant per fer PCR ( Només per a menors d’edat)
 • Declaració responsable per la qual us comprometeu a seguir les normes establertes en els protocols davant la COVID-19, mantenir el centre informat de qualsevol novetat al respecte
 • Alumnat/pare, mare o tutor haurà de signar i lliurar al centre la documentació esmentada en l’apartat anterior durant la primera setmana de l’inici de les activitats lectives.

MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE

 • L’ús de mascareta és obligatori en tot moment. Heu de portar les mascaretes de casa. Així i tot, l’EOI disposarà de mascaretes d’un sol ús en cas de necessitat o oblit.
 • Higiene de mans: hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic repartits per les diferents zones d’ús comú i les aules. Als banys disposareu d’aigua i sabó i paper assecant.
 • Ocupació de l’aula: l’alumnat tendirà a seure sempre al mateix lloc de manera individual i sempre de cara a la pissarra i al professor.
 • Ús de material: s’evitarà l’ús compartit de qualsevol tipus de material escolar.
 • A l’aula multimèdia, s’haurà de desinfectar l’ordinador que s’empri abans i després del seu ús.

L'alumnat no pot acudir al centre si:

 1. està en aïllament domiciliari per haver donat positiu;
 2. es troba en quarantena per haver tingut contacte estret* amb alguna persona amb símptomes o diagnòstic de COVID-19;
 3. ha iniciat símptomes fins que se'n descarti el diagnòstic.

Es considera contacte estret:

- Convivents

- Qualsevol persona que hagi compartit espai amb el cas confirmat a una distància menor de dos metres sense mascareta (alumnat).

- Qualsevol professional del centre que hagi compartit espai a una distància menor de 2m sense mascareta durant més de 15min.

Període a considerar: dos dies abans de l'inici de símptomes fins que és aïllat. En cas d'asimptomàtics: dos dies abans de la data de diagnòstic.

 

ACTUACIÓ DAVANT SÍMPTOMES - ALUMNAT

Aula: L'alumnat que presenti símptomes ha de partir a casa (no amb transport públic) i avisar el seu equip sanitari per telèfon un cop a casa.

En cas que no pugui partir: el professor acompanyarà l’alumne/a a la sala d'aïllament.

La resta del grup: assistirà amb normalitat fins tenir els resultats de la PCR. Mentrestant, no es poden relacionar amb altres alumnes/persones del centre i han d’evitar el contacte social.

La persona que ha presentat símptomes no podrà anar a classe fins obtenir els resultats de la PCR.

SI EL RESULTAT ÉS NEGATIU PODRÀ ASSISTIR A CLASSE.

 

SI EL RESULTAT DE L’ALUMNE ÉS POSITIU S’ACTUARÀ DE LA SEGÜENT MANERA:

L'Equip directiu informarà telefònicament i per escrit a altres alumnes en cas de possible contacte estret d'una persona amb PCR positiva. En cap cas es donarà el nom de l'alumne/a. També informarà del dia i hora per fer PCR.

Contactes estrets: faran quarantena (10 dies) fins i tot si la PCR ha sortit negativa.

Si ja han tingut un positiu en els 6 mesos anteriors, no hauran de fer quarantena.

Per l’alumnat no compta com a absència.

EN CAS DE BROT*

Les autoritats sanitàries faran una avaluació del risc i s’informarà al centre educatiu de les mesures a prendre.

Es considera brot quan hi ha tres o més casos positius al centre

 1. Dins una aula
 2. Diferents aules sense relació entre els casos
 3. Diferents aules amb relació entre els casos
 4. Transmissió no controlada