Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

CALENDARI D'EXÀMENS

Dates de la convocatòria ordinària de tots els nivells i modalitats: aquí.

Dates de la convocatòria extraordinària de tots els nivells i modalitats: aquí.*

Dates de les proves de That's English: aquí.

*(les dates que figuren com a pendents, es confirmaran al setembre).