Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Orientacions matrícula 2020-2021

Destinataris i requisits d'accés a l'eoi

La preinscripció és el procés administratiu obligatori (gratuït) que han de realitzar totes les persones que volen matricular-se per primera vegada a l'EOI, o aquelles ja matriculades que volen cursar un idioma diferent de l'actual, al curs acadèmic vinent, o a aquell alumnat del curs present que no arribi al 35% d'assistència fins al 31 de març. Si no es realitza, hom no s'hi podrà matricular en el període ordinari. 

Calendari orientatiu (provisional) matrícula curs 2020-2021

Preinscripció i lliurament de documentació: de finals d'abril a mitjans de maig.
Matrícula ordinària: juliol
Matrícula extraordinària: setembre
Darreres vacants: principis d'octubre

Requisits d'accés a l'EOI

  • Tenir 16 anys complerts a 31 de desembre de l'any en curs. També es poden inscriure els aspirants que, malgrat no tinguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t de l'ESO.
  • Per poder cursar un ensenyament diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l'ESO, tenir 14 anys complerts a 31 de desembre de l'any en curs. També s'hi podran inscriure els aspirants que, malgrat que no compleixin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n de l'ESO.

Informació important

LLEGIU DETINGUDAMENT TOTA LA INFORMACIÓ D'AQUESTA PÀGINA

  • MOLT IMPORTANT: els preinscrits admesos que no es matriculin en la convocatòria ordinària de juny-juliol deixaran de ser considerats com a tals i, per tant, perdran la prioritat de matrícula. Al setembre hauran d'esperar que acabi el procés de matrícula extraordinari per comprovar si encara queden vacants.
  • El procés de preinscripció no es considerarà finalitzat fins que no es lliuri la documentació a la secretaria del centre.
  • Es poden fer preinscripcions d’un màxim de dos idiomes. No se'n poden fer del mateix idioma a centres diferents. Si la feu per a dos idiomes, el primer en què us heu preinscrit consta com a primera opció.
  • Per fer la prova de nivell en la convocatòria ordinària (maig), cal fer la preinscripció i llavors especificar-ho. L'alumnat oficial presencial no pot fer la prova de nivell de l'idioma que cursa actualment. Ha d'haver deixat d'estar matriculat almenys un curs escolar per poder inscriure-s'hi. Amb tot, sí que ho pot fer d'un idioma diferent al que cursa ara mateix. Les proves de nivell presencials per als idiomes alemany, català, espanyol per a estrangers, francès, i italià solen ser a mitjans de maig. 
  • De la prova de nivell, no se'n podran demanar revisions, així com tampoc fer-hi cap reclamació.
  • Els interessats a fer prova de nivell d'anglès només podran realitzar la prova telemàticament un cop accedeixin a l'aplicació per a realitzar la preinscripció.