Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Enquesta alumnat Formentera

 

Activa del del 9 de desembre de 2019 fins al dia 16 de gener de 2020.

TOTALMENT ANÒNIMA.

Aquesta enquesta està orientada a la millora de la qualitat dels aspectes docents i dels diversos serveis de l'eoi de Formentera. Us demanam que hi col·laboreu responent l'enquesta amb la major sinceritat possible. Així mateix, esperam que feu una valoració crítica, responsable, constructiva i respectuosa. La direcció, el professorat i el personal no docent us agraïm la vostra atenció i col·laboració.

Per fer l'enquesta, haureu de clicar sobre el nom del vostre professor i fer el qüestionari accedint a un formulari google.