Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

ANGLÈS A DISTÀNCIA

 

El període de matrícula s'amplia fins al 15 de desembre, encara que les tutories varen començar el 13 d'octubre.

Recordeu que la impartició d'aquest i tots els altres nivells de That's English està condicionada, per raons pressupostàries, a què s'assoleixi una ràtio mínima de 15 alumnes per grup, tal i com es determina a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres del 24 d'agost de 2020.