Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Convocatòria Maig - Juny

 Horaris & aules

  • Tothom ha de presentar-se a les proves amb el DNI/NIE en vigor.
  • El calendari de les proves es seguirà de manera estricta. No se'n podrà demanar cap canvi, ni de dia ni d'hora.
  • Les temporitzacions o horaris de cada part estan publicades al tauler de l'escola (planta baixa) i a l'enllaç que trobareu més avall.

Proves orals

  • Durant el transcurs de la prova escrita es comunicarà a l'alumnat el dia i l'hora exactes per realitzar la part oral.
  • La llista amb la distribució es publicarà al tauler d'anuncis de cada departament (rebedor primera planta).
  • En cap cas l'alumnat triarà el dia per a realitzar-la sense el vistiplau del professorat.

Resultats

L'alumnat podrà consultar els resultats accedint al seu perfil d'usuari. Per saber com crear el vostre usuari cliqueu aquí

Es podran consultar els resultats dels exàmens de certificació i dels globals de nivell 1 (els de maig d'avaluació contínua no es podran consultar online).

Revisions

Alumnat matrícula lliure

Per poder realitzar la revisió de la prova, haureu de lliurar presencialment la sol·licitud corresponent a secretaria (15.00-20.00 h) el mateix dia de la publicació de resultats.

Calendari, horaris i aules de les proves  

Consulta la temporització dels exàmens de certificació en el següent document:


HORARI & AULES DE LES PROVES

 

Formats & Models

FORMATS & MODELS