Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Efectuat el sorteig

a la seu de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. El resultat de les lletres per a l'admissió a les EOI per al proper curs és:
"KL"
Això vol dir que les llistes provisionals d’admesos i de reserva que es publicaran el 27 de juny començaran a ordenar-se per aquestes dues lletres.