Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Expedició de Certificats

A partir de l'1 de gener de 2009 i segons la normativa apareguda en el BOIB, per a l'obtenció de certificats s'hauran de fer efectives les taxes corresponents a través de la secció corresponent de la pàgina de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

A causa de la crisi sanitària Covid-19, i fins a nou avís, totes les sol·licituds s'hauran de presentar de manera telemàtica enviant un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

CERTIFICAT DE MATRÍCULA

Quan l'alumnat oficial presencial necessita una certificació per acreditar que està matriculat al centre durant el curs acadèmic actual. Amb tot, el resguard de matrícula segellat ja hauria de servir per justificar que actualment esteu matriculats en qualcun dels cursos de l'EOI.

CERTIFICAT ACADÈMIC

Quan l'alumnat necessita una certificació per acreditar tot el seu historial d'estudis a qualsevol de les EOI on ha estudiat, ja sigui presencialment o com a lliure. Es pot sol·litcitar de tots els cursos i nivells que s'hagin cursat (complet) o tant sols d'aquells en què s'està interessat (parcial).

TÍTOL

Un cop l'alumnat ha cursat i aprovat un curs de certificació (A2, B1, B2.2, C1.2, C2), pot sol·licitar el títol corresponent a la secretaria del centre. 


Obtenció de certificats de matrícula i acadèmics: Passos

  • 1r: Amb una antel·lació mínima de dos dies laborables, enviau un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. especificant-hi a la barra "assumpte" el tema següent: "Obtenció de certificat de matrícula / acadèmic" [triau un o dos]. Feu constar al cos del missatge els vostre nom, llinatges i DNI.
  • 2n: Pagau les taxes corresponents a l'expedició del certificat a través de l'ATIB. Clicau: pagament ordinari o pagament família nombrosa o monoparental general. Estan exempts del pagament: els membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica especial, família nombrosa i monoparental de categoria especial;  persones en situació d'atur; persones amb una discapacitat igual o superior al 33%; víctimes de terrorisme (cònjuge i fills); víctimes de violència de gènere i fills que en depenen; joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació i en acolliment familiar; persones privades de llibertat; reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil. La condició s'ha d'acreditar documentalment al centre. Consulteu aquí la documentació a aportar.
  • 3r: Envieu per correu electrònic el resguard del pagament de les taxes corresponents a l'adreça de secretaria. Clicau aquí per saber com obtenir una còpia del justificant de pagament. Demaneu cita per a recollir presencialment el certificat que prèviament havíeu demanat.  
  • 4t: Adreçau-vos a la secretaria, on podreu recollir el certificat que prèviament havíeu demanat. Si l'interessat no pot acudir personalment a recollir el certificat, pot fer-ho una altra persona mitjançant una autorització i fotocòpia del DNI de l'interessat (l'alumne) i de l'autoritzat. Podeu descarregar un model de l'autorització aquí.

Obtenció de títols: Passos

  • 1r: Pagau les taxes corresponents a l'expedició del certificat a través de l'ATIB. Clicau: pagament ordinari o pagament família nombrosa o monoparental general. Estan exempts del pagament: els membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica especial, família nombrosa i monoparental de categoria especial;  persones en situació d'atur; persones amb una discapacitat igual o superior al 33%; víctimes de terrorisme (cònjuge i fills); víctimes de violència de gènere i fills que en depenen; joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació i en acolliment familiar; persones privades de llibertat; reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil. La condició s'ha d'acreditar documentalment al centre. Consulteu aquí la documentació a aportar. Tots els sol·licitants amb reducció o exempció de pagament de taxes, hauran de presentar el certificat corresponent actualitzat a secretaria.
  • 2n: Emplenau un formulari de sol·licitud de títol i enviau-lo telemàticament al correu de secretaria juntament amb el resguard de taxes de pagament i fotocòpia de DNI. 
  • 3r: Una vegada arribi el títol a l'escola, us avisaran de secretaria mitjançant una trucada. Si l'interessat no pot acudir personalment a recollir el títol, pot fer-ho una altra persona mitjançant una autorització i fotocòpia del DNI de l'interessat (l'alumne) i de l'autoritzat. Podeu descarregar un model de l'autorització aquí.