Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Cursos intensius d'anglès

per a la preparació dels exàmens de certificació dels nivells B1 i B2

 Dates del curs i durada

Els cursos comencen el dia 1 de febrer i finalitzen el 17 de maig de 2018. Tenen una durada total de 60 hores. 

 

Dates de matrícula

Del 18 al 31 de gener de 2018 a la secretaria del centre (Seu central IES Blanca Dona. Consulteu horaris de la secretaria en aquesta mateixa web).

 

Horari i lloc d'impartició

Curs per a l'obtenció del nivell B1

- Dilluns i dimecres de 12.00 a 14.00 (i un divendres al mes en el mateix horari i lloc), a l'Ampliació de l'EOI en l'IES Sa Serra en Sant Antoni de Portmany.

Curs per a l'obtenció del nivell B2

- Dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 (i un divendres al mes en el mateix horari i lloc), a la seu central de l'EOI en l'IES Sa Blanca Dona en Eivissa.

 

Destinataris i prova de nivell

Curs per a l'obtenció del nivell B1

- Alumnat amb el nivell A2 (bàsic 2) aprovat o que estigui cursant l'intermedi 1 o 2 i que vulgui realitzar l'examen de certificació del nivell intermedi 2 (Nivell B1).

- Alumnat que realitzi la prova de nivell i anivelli a un B1.

Curs per a l'obtenció del nivell B2

- Alumnat amb el nivell B1 (intermedi 2) aprovat o que estigui cursant l'avançat 1 o 2 i que vulgui realitzar l'examen de certificació del nivell d'avançat 2 (Nivell B2).

- Alumnat que realitzi la prova de nivell i anivelli a un B2.

- IMPORTANT: l'alumnat que no pugui acreditar el nivell i necessiti fer una prova de nivell, demaneu informació a la secretaria del centre.

 

Certificació

S'emetrà un certificat d'assistència si l'alumne arriba al 80% d'assistència. 

 

Documentació a aportar

- Impresos de matrícula complimentats i segellats pel banc.

- Fotocòpia del DNI.

- Fotografia de carnet aferrada a l'imprès.

- Certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell corresponent o resultat de la prova de nivell.

 

Taxes de matrícula

- 73,23 € + serveis generals 11,27 € + obertura d'expedient 23,66 €. (Aquesta darrera taxa només en el cas d'alumnat nou).

Gratuït per a les persones en situació d'atur i per a família nombrosa especial.

El pagament es pot fer online clicant en el link que trobareu a sota (pàgina de l'ATIB) o recollint els impresos corresponents en la secretaria del centre i pagant presencialment en el banc.

IMPORTANT: El pagament de la matrícula només dóna dret a l'assistència a les classes i al certificat d'assistència. Les taxes de drets d'examen de certificació s'hauran de pagar a part. 

 

 

NOTA: La ràtio mínima perquè es realitzin els cursos són 12 alumnes. Si no s'arriba a aquesta xifra els cursos s'hauran de suspendre.