Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Curs intensiu d'anglès

per a la preparació de l'examen de certificació del nivell B2.2

Dates del curs i durada

El curs comença el dia 30 de gener i finalitza el 21 de maig de 2020. Té una durada total de 60 hores. 

Dates de matrícula

Del 13 al 29 de gener de 2020 a la secretaria del centre (Seu central IES Blanca Dona). Consulteu horaris de la secretaria en aquesta mateixa web).

Horari i lloc d'impartició

- Dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 (més els divendres 31 de gener i 24 d'abril), a l'aula 12 a la seu central de l'EOI en l'IES Sa Blanca Dona en Eivissa.

Destinataris i prova de nivell

- Alumnat amb el nivell B1 aprovat o que estigui cursant el B 2.1. i que vulgui realitzar l'examen de certificació del nivell B2.2.

- Alumnat que realitzi la prova de nivell i anivelli a un B 2.1. o B 2.2.

- DATES PROVA DE NIVELL: 13, 20 i 27 de gener de les 8.00 a les 23.59 h al següent enllaç.

Certificació

S'emetrà un certificat d'assistència si l'alumne arriba al 80% d'assistència. 

Documentació a aportar

- Imprès de matrícula complimentat (a recollir en la secretaria del centre).

- Justificant de pagament.

- Fotocòpia del DNI.

- Fotografia de carnet aferrada a l'imprès (només en el cas que sigueu nou alumne).

- Certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell corresponent o resultat de la prova de nivell.

- Documentació acreditativa si es té dret a cap bonificació.

Taxes de matrícula

- 74,93 € + serveis generals 11,53 € + obertura d'expedient 24,21 € (aquesta darrera taxa només en el cas d'alumnat nou).

- Familia nombrosa o monoparental general: 37,46 € + serveis generals 5,77 € + obertura d'expedient 12,11 € (aquesta darrera taxa només en el cas d'alumnat nou).

- Gratuït per a les persones en situació d'atur i per a família nombrosa especial.

- Consulta aquí la informació sobre totes les exempcions i bonificacions.

El pagament es pot fer online clicant en el link que trobareu a sota (pàgina de l'ATIB) o recollint els impresos corresponents en la secretaria del centre i pagant presencialment en el banc.

IMPORTANT: El pagament de la matrícula només dóna dret a l'assistència a les classes i al certificat d'assistència. Les taxes de drets d'examen de certificació s'hauran de pagar a part. 

Taxa per fotocòpies

A més de les taxes de matrícula, l’alumnat haurà de realitzar un únic pagament de 2,50 € en concepte de fotocòpies. L’abonament es farà a la secretaria de l’EOI en metàl·lic el mateix dia que l’alumnat hi lliuri la documentació.

 

Trieu "Escuela Oficial de Idiomas", tipus de pagament (amb bonificació o sense), i aneu a "Curso especializado para el perfeccionamiento de competencias en idiomas". Recordeu que heu de fer els tres pagaments per separat i imprimir els comprovants.

NOTA: La ràtio mínima perquè es realitzi el curs és de 12 alumnes. Si no s'arriba a aquesta xifra el curs s'haurà de suspendre.