Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Cursos per a l'obtenció de certificacions

Nivell Avançat 2 (presencial): dimarts i dijous de 19-21 H

Nivell C1 (semipresencial): dimarts de 17-19.30 H

CURS 2017-18

Més informació aquí