Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

alemany

Resultats Juny - Alemany

ALUMNAT MATRÍCULA LLIURE

Per poder fer la revisió, hi heu d'emplenar la sol·licitud següent i lliurar-la a secretaria el mateix dia de la publicació de resultats.

Descarregar la sol·licitud

 

L'alumnat amb alguna part suspesa [<5 punts] s'haurà de presentar només d'aquesta/es a la convocatòria de setembre. Prova oral: durant la prova escrita se'n publicarà la llista amb els horaris [tauler rebedor 1r pis]. Les revisions només es realitzaran presencialment el dia establert. No se'n faran per telèfon o altres mitjans.

Tan sols durant el mateix dia de la revisió, l'alumnat podrà presentar reclamació de notes a secretaria.

RESULTATS