Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Cursos gratuïts d'anglès per al professorat

ATENCIÓ!

PER A MATRICULAR-SE A L'EOI D'EIVISSA, NO CAL APORTAR EL CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT

RESOLUCIÓ

Nivells, destinataris, requisits...

DESCARREGAR PDF

PROVA DE NIVELL

del 20 al 23 de juny 

ANAR A LA PROVA

MATRÍCULA

25 i 26 de juny

ANAR A LA MATRÍCULA 

 

 Oferta de cursos

-1 grup de B1.2 semipresencial de 120 hores distribuïdes en 2,5 hores setmanals. Dimarts de 16.30 a 19 hores????.

Els cursos començaran en el mes d’octubre de 2019 i finalitzaran el mes de maig de 2020. Una vegada acabat el curs, el professorat matriculat en aquests cursos podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció del certificat a la convocatòria corresponent. 

A qui van dirigits?

- A docents en actiu d'educació infantil, educació secundària obligatòria i postobligatòria, i de formació professional, tant de centres públics com de centres privats concertats.

- A docents en actiu en comissió de serveis a la Conselleria d'Educació i Universitat. 

Requisits

Acreditar el nivell per inscriure’s:

- Nivell C1.1: haver aprovat el nivell Avançat 2 de l’EOI, del pla d'estudis regulat pel Reial Decret 169/2006; o el primer curs del Cicle Superior (4t) del pla d'estudis regulat pel Reial Decret 967/1988.

- Nivell C1.2: prova d'anivellació.

Els interessats que no tinguin el nivell d’accés exigit, hauran de fer una prova d’anivellació online des de l’enllaç que estarà disponible a la pàgina web de l’escola del 3 al 8 de setembre. El professorat que ja hagi realitzat la prova d’anivellació als mesos d’abril i maig dins del procés de preinscripció per als curs 2019-20, i hagi accedit al nivell C1, només ha de presentar el resguard acreditatiu, en el cas que es vulgui matricular al nivell C1.1 

Matrícula

La inscripció als cursets es farà de manera presencial a la secretaria del centre, el 13 i 16 de setembre. Les sol·licituds s’admetran per ordre d’arribada. En el cas del nivell C1.2, tendran preferència a l’admissió els docents que hagin cursat i aprovat el nivell C1 el curs 2018-19 dins aquest pla de formació per al professorat.  Consultar resolució per l'ampliació de matrícula al setembre aquí.

Documentació a aportar

- DNI.

- Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinat, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis.

- Certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell corresponent o prova d’anivellació.