Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Matrícula lliure 2021

 • INSCRIPCIÓ: de les 9:00 hores del dia 9 de febrer a les 22:00 hores del dia 23 de febrer de 2021.

 • La matrícula és telemàtica, i la documentació (full de matrícula; taxes corresponents (models 046) o documentació que acrediti la bonificació o exempció del pagament; i si sou nou alumne DNI o NIE i passaport) S'HAURÀ DE LLIURAR ABANS DEL 23 DE FEBRER ENVIANT UN ÚNIC CORREU A L'ADREÇA Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 • El procés de matrícula només es considera tancat quan hàgiu enviat tota la documentació en el termini establert i hàgiu rebut la corresponent confirmació. En cas contrari, la matrícula quedarà anul·lada i no es retornaran les taxes.

 • TAXES: 46,49 € corresponents a "drets d'examen" i 11,62€ en concepte de "serveis generals". Si sou nou alumne, haureu de pagar també la taxa de "obertura d'expedient": 24,40€.

    L'alumnat que es matriculi a més d'una prova, a l'hora de fer la matrícula del segon idioma o nivell, haurà de triar "segon o tercer idioma" perquè el pagament sigui el correcte (46,49€). Els "serveis generals" es paguen només una vegada a l'any. 

     Consulteu aquí les exempcions i bonificacions. 

     La impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no donen dret a la devolució de les taxes.

 

 • DATES D'EXAMEN: consulteu aquí el calendari de les proves.

 

 • INFORMACIÓ GENERAL:

- La inscripció dóna dret a presentar-se a la convocatòria ordinària (mes de juny) i a l'extraordinària (mes de setembre).

- Una mateixa persona pot inscriure's per fer les proves lliures de més d'un idioma i d'un màxim de dos nivells per idioma, amb l'excepció de català, en què només podrà inscriure's d'un nivell.

- No és necessari tenir el certificat del nivell inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.

- Cal haver complert setze anys o complir-los dins l'any natural en què es fa la inscripció. També s'hi poden inscriure les persones que tenguin catorze anys o més per fer la prova d'un idioma diferent del que cursen com a primer idioma estranger a l'educació secundària obligatòria.

- A les proves lliures d'espanyol només s'hi poden inscriure les persones que tenguin la nacionalitat d'un país on l'espanyol no sigui la llengua oficial. 

 

 • QUALIFICACIONSSegons el que es disposa a l'article 4.4 del Reial decret 1/2019 d'11 de gener (BOE núm 11 de 12 de gener) per tenir dret a l'obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova i per a obtenir el certificat de nivell corresponent, obtenir una puntuació mínima del 65% i superar cadascuna de les cincs parts que constitueixen la prova amb un mínim del 50%. A la convocatòria extraordinària de setembre els candidats estan exempts de realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria ordinària de juny, i es conservaran les notes obtingudes en aquestes. No obstant això, es poden presentar de nou a totes les parts de la prova. Prevaldrà sempre la nota més alta obtinguda en les dues convocatòries. No es podran tornar a presentar a la convocatòria extraordinària aquells candidats que al juny ja han obtingut un 65% global.

 

 • ADAPTACIONS: D'acord amb el disposat a l'article 3.9 del Reial decret 1/2019 d'11 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener), els candidats que necessitin condicions especials per fer les proves a causa d'algun tipus de discapacitat física o sensorial i alguns graus de discapacitat motriu i d'hipoacúsia, transtorns de la parla o discapacitats múltiples, ho han de justificar en el moment de formalitzar la matrícula mitjançant un certificat oficial de la seva discapacitat i del grau d'aquesta. S'haurà d'indicar també el tipus d'adaptació que es sol·licita per a la realització de les proves. La direcció del centre, una vegada analitzada la documentació justificativa aportada, comunicarà per escrit, en el termini de 30 dies, la resolució de la sol·licitud en què s'especifiqui quines adaptacions es duran a terme.

 

 • Consulteu més avall la resolució i les esmenes (ATENCIÓ!):

 

 • A continuació trobareu l'enllaç per a fer la matrícula: 

  ANAR A LA MATRÍCULA

 

 • Aquí trobareu els enllaços per a fer els pagaments que us corresponguin segons el vostre cas. Descarregueu-vos primer AQUÍ la guia de pagament per saber com fer-ho i resoldre possibles incidències:

 PAGAMENT "SERVEIS GENERALS" 

 PAGAMENT "OBERTURA D'EXPEDIENT" (només NOU ALUMNAT)

 PAGAMENT "DRETS D'EXAMEN" FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL GENERAL

 PAGAMENT "SERVEIS GENERALS" FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL GENERAL 

 PAGAMENT "OBERTURA D'EXPEDIENT" FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL GENERAL