Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Biblioteca & Aula multimèdia

Horari (del 25 d'octubre a finals de maig)

DE DIMARTS A DIJOUS DE 18.00 - 20.00 H.

Condicions d'ús

L'EOI compta amb una petita biblioteca on l'alumnat pot consultar divers material didàctic i de suport, com ara gramàtiques i diccionaris; realitzar la lectura d'obres, tant de literàries com d'adaptades i/o graduades, o estudiar en un entorn força tranquil i treballar amb els ordinadors amb accés a internet.

A més, l'alumnat disposa d'un servei de prèstec de llibres i material divers. Ara bé, per poder gaudir-ne, cal estar matriculat com a alumnat presencial i presentar-hi el carnet d'estudiant de l'any acadèmic en curs.

Alhora és també una aula multimèdia i d'autoaprenentatge destinada als estudiants i al professorat, tant per a la pràctica docent com per al treball personal dels estudiants.

Sobre el funcionament i les normes d'ús dels aparells informàtics, el professorat de guàrdia us n'informarà.

 

L'autoaprenentage 

Si voleu aprendre, millorar, reforçar o ampliar els coneixements de llengua i cultura, l'aula d'autoaprenentatge us ofereix la possibilitat d'aprendre quan i com vulgueu. A l'aula trobareu material divers, tant en format analògic (suport paper, cintes, vídeos, etc.), com en suport digital: CD, CD-rom, TV i ràdio via satel·lit, internet...

A l'Aula d'Autoaprenentatge de Llengües hi podeu treballar diferents aspectes de les competències de la llengua alemanya, anglesa, catalana, espanyola, fracesa i italiana. Hi podeu utilitzar els diferents tipus de mitjans, classificats per aspectes lingüístics i per nivells, de manera que us siguin accessibles per a l'aprenentatge i pugueu assolir els seus objectius.

La persona responsable de l'aula us informarà de què podeu fer segons les vostres necessitats i/o possibilitats.

Aquest servei us és de molta utilitat si...

  • Voleu aprendre la llengua al vostre ritme i segons el vostre estil d'aprenentatge.
  • Voleu reciclar o mantenir els vostres coneixements de llengua.
  • Teniu dificultats en l'àrea d'ús de la llengua.

 

 

Plànol biblioteca i aula multimèdia

Plànol biblioteca i aula multimèdia