Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Assemblea de docents

L'Assemblea de Docents de l'EOI d'Eivissa neix per la necessitat de reunió assembleària que permeti a la comunitat docent disposar d'un espai representatiu i decisori comú i que, a més, promogui el debat i l'intercanvi d'idees obert, lliure i respectuós necessari en tota comunitat educativa que es vol compromesa, crítica, reflexiva i responsable amb la societat que l'envolta, especialment en tot allò que fa referència al sector educatiu públic de qualitat.

Com a assemblea oberta, tot el professorat, antic o nouvingut, té el dret de participar-hi lliurement en igualtat de condicions en tot moment. A més, des del seu naixement, els assistents han acordat unànimament constituir-la com a un organisme representatiu del col·lectiu docent davant la resta de la comunitat educativa de l'EOI d'Eivissa, i com a l'associació representativa davant de les entitats i organismes constituïts amb les mateixes finalitats, com ara l’Assemblea de Docents de les Illes Balears o les assemblees de docents de la resta de centres educatius públics d'arreu del país i de l'estat.

Finalment, com a entitat democràtica i assembleària, les decisions es prenen per votació i, tot i que no tenen un caràcter vinculant d’obligatori compliment per part dels seus integrants, són respectades per tothom i considerades representatives del col·lectiu. Així mateix, els càrrecs i funcions són rotatius per fomentar el carècter assembleari, participatiu i col·laboratiu.

 

SCARREGAR ACTA REUNIÓ FUNDACIONAL PDF