Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Cursos gratuïts d'anglès per al professorat

ATENCIÓ!

PER A MATRICULAR-SE A L'EOI D'EIVISSA, NO CAL APORTAR-HI EL CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT

RESOLUCIÓ

Cursos, nivells, destinataris, requisits, matrícula...

DESCARREGAR PDF

PROVA DE NIVELL

Del 4 a l'11 de setembre de 2017

 

ANAR A LA PROVA

TRÀMIT DE MATRÍCULA

Presencialment a secretaria de l'EOI

l'11 i 12 de setembre de 2017

CONSULTAR HORARIS 

 

 

 Oferta de cursos

-1 grup d’Avançat 2 en horari de tarda. Curs presencial de 120 hores.

-1 grup de C1 semipresencial de 120 hores (distribuïdes en 2,5 hores setmanals presencials en horari de tarda,) amb caràcter experimental.

Els cursos començaran en el mes d’octubre de 2017 i finalitzaran el mes de maig de 2018. Una vegada acabat el curs, el professorat matriculat en aquests cursos podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció del certificat a la convocatòria corresponent.

 

A qui van dirigits?

- A docents en actiu d'educació infantil, educació secundària obligatòria i postobligatòria, i de formació professional, tant de centres públics com de centres privats concertats.

-A docents en actiu en comissió de serveis a la Conselleria d'Educació i Universitat.

 

Requisits

Acreditar el nivell per inscriure’s:

- Nivell Avançat 2: haver aprovat el nivell Avançat 1 de l’EOI (4t del pla antic).

- Nivell C1: haver aprovat el nivell Avançat 2 de l’EOI (5è del pla antic).

Els interessats que no tinguin el nivell d’accés exigit, hauran de fer una prova d’anivellació online des de l’enllaç que estarà disponible a la pàgina web de l’escola el 27 de juny. El professorat que ja hagi realitzat la prova d’anivellació als mesos d’abril i maig dins del procés de preinscripció per als curs 2017-18, i hagi accedit al nivell Avançat 2 o C1, només ha de presentar el resguard acreditatiu.

 

Matrícula

La inscripció als cursets es farà de manera presencial a la secretaria del centre, el 28 i 29 de juny. Les sol·licituds s’admetran per ordre d’arribada. En el cas del nivell C1, tendran preferència a l’admissió els docents que hagin cursat i aprovat el nivell Avançat 2 el curs 2016-17 dins aquest pla de formació per al professorat. Si queden places vacants, s’obrirà un nou període d’inscripció al mes de setembre, fins a completar els grups (màxim 25 alumnes per grup).

 

Documentació a aportar

- DNI.

- Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinat, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis.

- Certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell corresponent o prova d’anivellació.